Vienna Capital Partners

Informace o společnosti
Vienna Capital Partners poskytuje svým klientům služby v oblasti Corporate Finance u transakcí typu akvizic i fůzí stejně tak jako při emisi akciového a dluhového kapitálu. Vienna Capital Partners rovněž sama příležitostně investuje, někdy i společně se svými klienty, a může tak při poskytování poradenských služeb využít zkušeností z vlastních investic.