Schönherr

Informace o společnosti
Schönherr je přední advokátní kanceláří v regionu střední a východní Evropy. Více než 300 právníků poskytuje komplexní právní poradenství lokálním a zahraničním klientům ve 14 kancelářích. Pražská kancelář Schönherr poskytuje právní poradenství zejména v oblastech fúzí & akvizic, práva obchodních společností, soutěžního práva, bankovnictví a financí, právních vztahů k nemovitostem, práva duševního vlastnictví, pracovního práva, práva EU a veřejného práva.