ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář

Informace o společnosti
Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby českým a zahraničním společnostem, podnikatelům, soukromým osobám i veřejným institucím. Díky podrobné znalosti českého právního prostředí, domácího trhu a rozsáhlým zkušenostem našich právníků s mezinárodními transakcemi nabízí ŘANDA HAVEL LEGAL komplexní právní služby ve všech stěžejních oblastech práva. ŘANDA HAVEL LEGAL má sjednané pojištění profesní odpovědnosti u renomovaného světového pojišťovacího ústavu v nadstandardní výši pojistného krytí. Pojištění se vztahuje na veškeré právní služby poskytnuté námi či naším prostřednictvím v souladu s jakýmkoliv právním řádem na světě.