Citibank Europe plc, organizační složka

Informace o společnosti
Citi je přední globální společnost poskytující finanční služby. Spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 140 zemích světa. Prostřednictvím svých dvou provozních jednotek, Citicorp a Citi Holdings, Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou nabídku finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry a wealth managementu.

Clifford Chance LLP

Informace o společnosti
Kancelář je plně integrovanou součástí mezinárodní sítě kanceláří Clifford Chance LLP a poskytuje právní poradenství v hlavních oblastech obchodního práva. Mezi naše klienty patří nadnárodní korporace, veřejnoprávní a soukromé subjekty, finanční instituce a investiční fondy, státní instituce a vláda. Naše služby pokrývají hlavní oblasti právní praxe: právo obchodních společností a obchodní právo, bankovnictví a financování včetně kapitálových trhů, a právo nemovitostí. Poskytujeme též daňové poradenství.

CMS Cameron Mckenna V.o.s.

Informace o společnosti

CMS bylo v Praze založeno v roce 1991. Jejich zkušenosti je sledování politického a ekonomického vývoje země. CMS spolupracuje od časných privatizací a po celou dobu procesu liberalizace trhu a rostoucí příchozí investice. Na základě našich zkušeností na místním trhu nabízíme svým klientům rozsáhlé odborné znalosti a znalosti o místním právním a obchodním prostředí.

CORPIN, a.s.

Informace o společnosti
CORPIN je česká poradenská firma poskytující služby v oblasti corporate finance na kvalitativně nejvyšší mezinárodní úrovni. Díky exkluzivnímu partnerství s bankou Rothschild pro Českou a Slovenskou republiku kombinujeme důkladné znalosti domácího trhu s mezinárodní, sektorovou a produktovou zkušeností Rothschild. Global Finance Advisory Rothschild je světovým lídrem v poskytování objektivního expertního poradenství vládám, společnostem, institucím a privátním osobám.

DLA Piper Prague LLP

Informace o společnosti
DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář se 4 200 právníky působícími v Severní Americe, Jižní Americe, Asii a Tichomoří, Evropě a na Blízkém Východě, která díky svému zastoupení v mnoha různých zemích poskytuje právní služby společnostem po celém světě.

Česká spořitelna

Informace o společnosti
Česká spořitelna, a.s. je největší bankou na českém trhu podle počtu klientů a zaujímá rovněž druhé místo na českém trhu z hlediska celkového objemu spravovaných aktiv. Finanční skupina České spořitelny nabízí pod jednou značkou komplexní škálu moderních finančních produktů a služeb, které splňují nejnáročnější požadavky jejích klientů. V oblasti „Private Equity & Venture Capital“ Česká spořitelna, a.s. již několik let investuje prostřednictvím fondů rizikového a rozvojového kapitálu. V současné době je Česká spořitelna, a.s. aktivním investorem v několika fondech, které se specializují na investování v České a Slovenské republice.

Československá obchodní banka

Informace o společnosti
Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) působí jako univerzální banka v České republice. Jejím majoritním vlastníkem je belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC.  Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. ČSOB poskytuje svým klientům vysoce specializované služby v oblasti financování akvizičních projektů se strukturou LBO a M&A již od roku 2001.

Deloitte Česká republika

Informace o společnosti
V České republice působí následující společnosti: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Deloitte Security s.r.o. a ELBONA AUDIT s.r.o. (společně dále jen „Společnosti Deloitte v České republice“), které jsou dceřinými nebo přidruženými společnostmi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte v České republice jsou předními poskytovateli odborných služeb v oblasti auditu, daní, právního poradenství, finančního poradenství, podnikového poradenství a v oblasti řízení rizik, prostřednictvím více než 1000 tuzemských i zahraničních specializovaných odborníků.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka

Informace o společnosti
Dentons je globální právní firma, která vznikla na konci března 2013 spojením tří významných právních kanceláří: Salans LLP, Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a  SNR Denton. Dentons má bohaté zkušenosti s přípravou, strukturováním a vyjednáváním private equity transakcí včetně transakcí typu LBO/MBO. Poskytujeme poradenství v rámci celého „životního cyklu“ private equity fondů, od jejich strukturování a získávání investičních prostředků, přes realizaci jejich investiční strategie (akvizic a investic typu venture capital) až po prodej investičních portfolií (exit) a následnou likvidaci.

EY

Adresa
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
+420 225 335 458
+420 225 335 222
www.ey.com/cz
Kontaktní osoba
 
Informace o společnosti
EY patří mezi světová špička v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naším cílem je přispívat nejen k rozvoji podnikatelského prostředí, ale lidské společnosti jako celku.