AMISTA investiční společnost, a.s.

Adresa

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
+420 226 233 110
www.amista.cz
ondrej.horak@amista.cz

amista@amista.cz

Kontaktní osoba
Ondřej Horák
CEO
ondrej.horak@amista.cz
Informace o společnosti
Svým rozsáhlým portfoliem speciálních fondů a hodnotou obhospodařovaného majetku se AMISTA řadí na první místo mezi investičními společnostmi v České republice. Obhospodařované fondy se zaměřují na investice do různých druhů investičních aktiv, především nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů, obnovitelných zdrojů energie, pohledávek a dalších.